Thursday, October 8, 2009

NOVEL

LATIHAN PENGUKUHAN NOVEL KAPTEN HASSAN WIRA BANGSA, TINGKATAN 2

1. Bila dan di manakah Hassan dilahirkan?
2. Bagaimanakah Hassan boleh terlepas daripada dijadikan buruh untuk membina “Jalan Kereta Api Maut”?
3. Apakah peristiwa yang terjadi ketika Hassan tiada di rumah menziarahi ayahnya di Salak, Sepang?
4. Apakah tujuan Hassan bersama Ishak dan Abdul Hamid ke kampung Bukit Katil?
5. Nyatakan peristiwa yang berlaku pada 5 September 1945.
6. Bilakah Hassan menyertai Rejimen Askar Melayu?
7. Nyatakan sebab Hassan gagal dalam peperiksaan kenaikan pangkat pada kali kedua.
8. Apakah yang dilakukan oleh Hassan apabila permohonan untuk mendapatkan kemudahan pencen bulanan ditolak?
9. Bilakah Hassan bersara dalam perkhidmatan angkatan tentera?
10. Hassan banyak mendapat bantuan daripada Tun Abdul Razak. Nyatakan bantuan-bantuan itu.
11. Apakah tema novel Kapten Hassan Wira Bangsa?
12. Nyatakan persoalan-persoalan novel Kapten Hassan Wira Bangsa.
13. Apakah kemuncak novel Kapten Hassan Wira Bangsa.
14. Nyatakan peleraian plot novel Kapten Hassan Wira Bangsa.
15. Huraikan perwatakan Hassan.
16. Gambarkan latar masa yang dipaparkan dalam novel Kapten Hassan Wira Bangsa.
17. Gambarkan latar masyarakat dalam novel Kapten Hassan Wira Bangsa.
18. Beri contoh unsur gaya bahasa di bawah yang terdapat dalam novel.
i) Peribahasa :
ii) Metafora :
iii) Personafikasi :
iv) Simile :
v) Bahasa Inggeris :
19. Nyatakan nilai-nilai yang terdapat dalam novel.
20. Berikan pengajaran-pengajaran yang boleh diambil daripada novel.

No comments:

Post a Comment